Gamechanger

I dag har Danmark et stærkt fundament for talentudvikling – det gælder både strategisk og sportsligt. Men den vedvarende udvikling af talenter kræver en velfunderet talentstrategi, som både omfatter den individuelle spiller, holdet, klubben samt de omkringliggende og påvirkende miljøer. Investeringer og indsatser i elite- og talentmiljøer er forudsætningen for, at dansk fodbold kan udfordre klubber på den internationale bane.
Denne kategori har derfor til formål at præsentere dig for forskning i talentudvikling, og hvordan teorier inden for feltet omsættes til praksis. Det gælder blandt andet scouting, transition og matchning, performanceanalyse og periodisering. Derudover ser vi nærmere på træneruddannelse samt videns- og kompetenceudvikling hos trænere og klubber.