Gamechanger

Rapporten bygger på to spørgeskemaundersøgelser: En for klubber med ungdomslicens og en for klubber uden ungdomslicens. Herefter er opfølgende interviews med klubber med og uden ungdomslicens foretaget.

Arbejdet er resulteret i seks tematikker, som vurderer og orienterer sig mod effekten af U16-rækken:

  1. Transport
  2. Uddannelse og skolesamarbejde
  3. Spillerlister – fastholdelse og rekruttering af spillere
  4. Samarbejde mellem licens- og lokalklubber
  5. Fleksibilitetsreglen og HAK-princippet
  6. Spillerudvikling.

 

Til hver tematik hører en anbefaling til udviklingen afviklingen af U16-pigerækken fremadrettet. Anbefalingerne er formuleret på baggrund af de deltagende klubbers besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen og interviewene.

Med afsæt i ovennævnte beskriver DBU Projekt & Analyse en samlet oplevelse med den landsdækkende U16-række:

De 15 hold, som rækken udgøres af, er generelt tilfredse, og alle licensklubberne mener, at rækken har løftet niveauet på U16-årgangen og bidraget til at løfte talentudviklingen.

Imidlertid er der blandt de lokale klubber (klubber uden licens) uenighed om, hvorvidt er den landsdækkende U16-række har en betydning for talentudviklingen. De lokale klubber er tillige i mindre grad enige i, at rækken har løftet udviklingen af talenter.

Anbefalingen lyder derfor, at baggrunden for de forskellige opfattelser af rækken bør undersøges, eftersom en samlet forståelse vil styrke talentudviklingen og samarbejdet.
 

Læs de seks tematikker, anbefalingerne og datagrundlaget i Fokus på den landsdækkende U16 pigerække.

Læs også notatet fra følgegruppen.