Gamechanger

Præstationer og præstationsoptimering i fodbold er ikke udelukkende spørgsmål om fysisk performance og udvikling af fysikken. Sportspsykologi er et lige så centralt felt at beskæftige sig med, når det handler op præstationsoptimering i fodbold. Balancen mellem fysisk træning, stress og hvile giver spilleren de optimale betingelser for at håndtere krav, udvikle sig og bevare motivationen. Sportspsykologi vedrører også kommunikation, samarbejde og relationer mellem spillerne, ligesom trænerstaben, ledelse, værdier og organisationen som en helhed er rammesættende for, at psykisk og fysisk performance går hånd i hånd.
Nedenfor kan du dykke længere ned i psykologiske filosofier og forskning i sportspsykologi, og hvordan mental performance både er relateret til kvalitative og kvantitative data. Du får samtidigt viden om og inspiration til, hvordan du i praksis arbejder med mentalitet, mental sundhed og trivsel i fodboldmiljøer.