Gamechanger

Ny bachelorlinje giver fremtidens trænere og specialister kompetencer til fremtidens talent- og elitemiljøer

De danske idrætsuddannelser på bachelor- og kandidatniveau har i de seneste 20 år næsten udelukkende rettet sig mod formidling, sundhed og ernæring. Til trods for et stigende fokus på talentudvikling og præstationsoptimering indenfor idræt generelt, er der fortsat ingen universiteter herhjemme, der har målrettet en bacheloruddannelse talent- og elitemiljøet.

Det bliver der nu lavet om på. Med afsæt i et stigende behov for og en øget interesse i at udvikle og styrke træneres og specialisters kompetencer indenfor talent- og eliteområdet, udbyder Syddansk Universitet (SDU) i Odense fra september 2023 en helt ny linje på bacheloren i Idræt og sundhed: Talentudvikling og elitetræning.

Der er ingen tvivl om, at specialister er blevet en stor del af talentudviklingen og elitemiljøerne, og derfor er der med den nye linje skabt en grunduddannelse, som sætter fuldt fokus på fremtidens professionelle i dansk eliteidræt.

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at arbejde indenfor træner- og specialistområdet og til at opbygge bæredygtige talent- og elitemiljøer. Dele af uddannelsens indhold er rettet mod idrætspraksis i bred forstand, mens studerende gennem øvrige fag kan vinkle uddannelsen i retningen af eget idrætsmiljø.

Hvordan bachelorlinjen Talentudvikling og elitetræning bidrager til løfte trænerne fagligt og placerer uddannelsen i fodboldens verden, har GameChanger talt med tre aktører i dansk eliteidræt om.

Forbind den nyeste forskning med praksis og udvikling

Henrik Clausen er trænerudviklingschef hos DBU, og ifølge ham kan bacheloren i høj grad medvirke til at forbinde den nyeste forskning og viden med den praksis og udvikling, som vi ser i fodboldmiljøet.

For at sikre den fortsatte udvikling af elite- og talentmiljøer, må vi have nogle behov og særlige kompetencer for øje. Henrik Clausen nævner blandt andet et øget fokus på kompetencer inden for brugen af data og præstationsanalyse, som begynder at fylde mere trænerpraksissen og bliver et væsentligt konkurrenceparameter.

Han fremhæver også, at en egentlig uddannelse inden for talent- og elitemiljøet formentligt fremmer og understøtter behovet for mere viden om ”det sunde talentudviklingsmiljø”, hvor også den mentale sundhed og trivsel følger med den fysiske præstation.

Et fundament, du kan bygge videre på

Louise Kamuk Storm er ph.d. og lektor hos Forskningsenheden Learning & Talent in Sport på SDU. Fra hendes perspektiv på uddannelse indenfor idræt har der været et ”hul”, fordi idrætsuddannelsen primært har fokuseret på undervisning og sundhed. Der har manglet et tilbud for dem, der ville uddanne sig med fokus på elitetræning og talentudvikling.

Louise Kamuk Storm tror, at mange unge, som enten selv er talentfuld træner eller har været en dygtig ungdomsatlet, drømmer om at leve af at være træner og arbejde med fremtidens talenter. Og de skal søge ind på den ny linje på idrætsuddannelsen, fordi den vil give nogle generalistkompetencer til deres trænerhverv eller arbejde som specialist.

Men vi skal også huske på, at bacheloruddannelsen ikke kan stå alene. Men udgør et fundamentet med forskning og viden, og ovenpå det fundament skal trænere i talent- og elitemiljøet bygge videre med kurser, moduler og anden træneruddannelse, som forbund – eksempelvis DBU – tilbyder.

En grundlæggende forståelse for forskning og viden er i stigende grad nødvendigt i fodbold, hvor trænere dels indgår i et team med forskellige specialister og dels skal begå sig i et tværfagligt miljø.

I og med at den nye bachelorlinje favner alle idrætsgrene, har uddannelsen også en rolle i forhold til at skabe netværk og dele viden på tværs af idrætter. Er din primære idrætsgren fodbold, vil du udvide din horisont i den forstand, at du møder de problemstillinger og muligheder, som eksempelvis elitesvømning og -håndbold står overfor.

Klubber lever af at have dygtige medarbejdere

Sune Smith-Nielsen er Udviklingsdirektør i F. C. København, og som klub lever de af at have dygtige medarbejdere. Fra Sunes og klubbens perperspektiv giver uddannelser såsom den nye linje Talentudvikling og elitetræning et grundlag for at styrke (kommende) medarbejdere og deres kompetenceniveau.

F. C. København har i forvejen er tæt samarbejde med universiteter i forhold til studerende, men universiteterne har traditionelt haft fokus på de naturvidenskabelige fag og breddeidrætten. Med linjen Talentudvikling og elitetræning får dem, der drømmer om en karriere på højeste niveau, mulighed for at tage en uddannelse, hvor elite og forskning forbindes, og hvor fodbold sættes ind i et større perspektiv gennem også humanistiske og samfundsmæssige fag.

 

Mere om ‘Talentudvikling og elitetræning’

SDU’s hjemmeside kan du læse mere om fagene, et eksempel på skema, jobmuligheder og optagelse på kvote 1 og kvote 2.

 

Kategori:

Udgivet:

02/03/2023

Forfatter:

Relateret indhold