Gamechanger

Key-takeaways:

  • Der er mange forskellige modeller inden for periodisering, og målet med dem alle er mest optimalt at forberede spillere på kampdagen
  • Taktisk periodisering bliver i stigende grad anerkendt som et alternativ til traditionelle periodiseringsmodeller
  • Taktisk periodisering bygger på princippet om ’specificitet’ i træningen, og derudover tre andre principper som du kan bruge til at strukturere planen for træningen
  • Dynamikkerne i træningens indhold på ugentlig basis (taktisk, teknisk og mentalt) bør blive tilpasset til den samme kampplan, mens den fysiske load generelt bør være konsistent
  • Taktisk periodisering er en model, der gør det lettere for dig som træner at skifte mellem spilleres individuelle behov uden at overse holdet.

Husk alle fire faktorer i spillet

Sammen med de stigende fysiske krav i fodbold implementeres forskellige strategier for at hjælpe spillere med at nå optimale præstationsniveauer.

Disse strategier skal opbygges i struktureret plan, som tager hensyn til flere taktiske, tekniske, fysiske og mentale aspekter i fodboldspillet.

Og her kommer taktisk periodisering ind i billedet som metode:

For at forberede spillere optimalt til kampe er taktisk periodisering, som i stigende grad vinder indpas som et alternativ til traditionelle metoder inden for periodisering. Mens traditionelle metoder typisk har de fysiske elementer for øje, er taktisk periodisering en mere holistisk tilgang til at optimere præstationerne.

Det er den, fordi tilgangen tager hensyn til alle centrale træningsfaktorer (taktiske, tekniske, fysiske og mentale aspekter), der skal justeres ud fra trænerens spilstil og skabe kampspecifik træning. Derfor er hovedprincippet ’specificitet’, hvor trænere vælger øvelser og sammensætter træningspas, der optimalt set kan overføres til spillet på banen.

Figur: Den traditionelle periodiseringsmodel versus den taktiske periodisering

 

De tre vigtige principper

Som nævnt, fokuserer traditionel periodisering typisk udelukkende på det fysiske aspekt. Derimod er formålet med taktisk periodisering at skabe en forbindelse mellem det fysiske, taktiske, tekniske og mentale. På den måde opnår du en mere integrerende tilgang til indholdet i dine træningspas.

Ud over specificitetsprincippet har den taktiske periodiseringsmodel tre underprincipper, du kan bruge til at strukturere træningen på en mere optimal måde:

  1. For det første skaber og tilpasser du situationer i overensstemmelse med de taktiske retningslinjer, for på den måde gør du situationerne mere hyppige/genkendelige, og du gør planen med spillet trænérbart
  2. For det andet får dine spillere gennem taktisk periodisering det passende træningsindhold, fordi du systematisk gentager spilprincipper, der svinger mellem forskellige faser af sæsonen og indeholder en ikke-lineær progression
  3. For det tredje kan du opnå en stabil og gentagende fordeling af fysisk belastning i forhold til spillet, mens de taktiske mål indeholder et mere variabelt mønster afhængigt af den kommende kamp.

Bryd det komplekse spil ned i daglige mål

De mange kampe, dine spillere skal igennem hver fodboldsæson, betyder, at dine spillere skal kunne præstere på et konstant niveau.

Derfor er det vigtigt at sikre, at spillere modtager den rette fysiske belastning og viden om taktik hver uge, samtidig med at du sikrer, spillerne får tilstrækkelig restitution og regenerering (fornyet energi).

Træningens ugentlige dynamik (taktisk, teknisk og mentalt) bør tilpasses i henhold til kampplanen, mens den fysiske belastning generelt bør være konstant.

For at kunne opretholde et optimalt præstationsniveau er det nødvendigt at bryde det komplekse spil ned i flere dele. Opdelingen sker ud fra de daglige mål, som du navigerer efter og bruger til at bestemme træningsindholdet. De daglige mål kan du også kalde for Key Performance Indicators (KPI’er), og de påvirker planlægningen af træningsugen i forhold til både den foregående og kommende kamp.

Forberedelse på spiller- og holdniveau

Fodboldens kompleksitet og kaotiske natur gør det udfordrende at forberede hver enkelt spiller optimalt. For eksempel skal spillere, som ikke er med i start-elleveren, udsættes for et andet load på kampdag+1, sammenlignet med spillere der var på banen hele kampen.

Det er årsagen til, at en dag-til-dag-tilgang er nødvendig for at hjælpe spillere med at opnå deres peak performance.

Her kommer taktisk periodisering igen ind i billedet som en fordelagtig model. Modellen gør det lettere at skifte mellem den enkelte spillers behov, uden at du overser holdet.

Det hænger sammen med, at vi i starten af indlægget præsenterede dig for ‘specificitet’ som et hovedprincippet i taktisk periodisering. Konkret prioriterer vi i FC Utrecht specificitet i træningen ved, at performance-enheden (den fysiske stab) monitorerer og analyserer data. De data hjælper trænerne med at blive bevidste om spillernes loading-kapacitet og at forebygge skader.

Konkret arbejder vi i FC Utrechts performance-enhed på den måde, at vi monitorerer og analyserer data. De data hjælper trænerne med at blive bevidste om spillernes loading-kapacitet og at forebygge skader.

Optimalt set kan du herigennem forberede spillerne på at håndtere de pålagte taktiske guidelines – og omvendt. Du følger på den måde princippet om specificitet, samtidigt med at spillerne kan præstere deres bedste på alle mulige tidspunkter.

 

Mere om træningsplanlægning