Gamechanger

Bio-banding: Et supplement til aldersinddeling

Når spillerne inddeles efter deres fødselsdato og alder, så rammer det uvilkårligt en række spillere med risiko for, at dansk fodbold oplever et talentspild. Relativ alderseffekt (RAE) og relativ væksteffekt (RVE) er to måder at anskue problematikken på. Ved at inddele spillerne efter deres modenhed kan spillerne udfordres på andre måder og dette kan være med til at skabe et frodigt udviklingsklima. En svensk artikel på idrottsforskning.se gennemgår flere videnskabelige studier i relativ alderseffekt og RVE og giver blandt andet konkrete bud på, hvordan man kan estimere en spillers biologiske modenhed.

Bio-banding er et koncept til styring af variationer i den fysiske udvikling hos unge fodboldspillere. Konceptet er hovedsageligt blevet testet i fodbold og er en metode, der inddeler spillere på baggrund af deres modenhedsstatus, for eksempel procentdel af opnået fuld voksenlængde, fremfor deres kronologiske alder. På denne måde er den modenheds relaterede variation i størrelse og fysik begrænset. Denne løsning er et alternativ til den traditionelle inddeling af spillerne på baggrund af deres kronologiske alder.

Det har længe været kendt, at den relative alderseffekt tilgodeser spillere født først på året. Denne fordel er imidlertid aldrig større end 12 måneder. Nyere forskning har dokumenteret, at der er større sammenhæng mellem præstationerne på banen og den biologisk modenhed. Den biologiske modenhed kan i de værste tilfælde være på op til 5 år for spillere født i samme årgang viser forskning (1).

Den såkaldte relative alderseffekt er et velkendt begreb inden for sportsforskning og viser sig ved, at spillere født tidligt på året belønnes og overrepræsenteres på de bedste hold i både børne- og ungdomsfodbold.

 

Læs om den relative alderseffekt i dansk børnefodbold her.

 

En almindelig forklaring på den relative alderseffekt er, at spillere født tidligt på året har en fysisk fordel, fordi de er ældre end de yngre spillere i samme aldersgruppe.

Men den relative alderseffekt siger intet om atleternes biologiske modenhed – man kan blive født i december og samtidig være tidligt udviklet, og spillere født i januar kan modnes sent. Biologisk modenhed og relativ alderseffekt er derfor i vid udstrækning to uafhængige strukturer.

Kilde: Fodboldbilleder.dk

De to fænomener forekommer også på forskellige tidspunkter i barndommen og ungdommen og har derfor delvis forskellige forklaringer. Den relative alderseffekt (dvs. fordelen ved at blive født tidligere på året) er mærkbar fra barndomsårene og falder derefter gradvist op til voksenalderen.

I stedet forekommer betydningen af biologisk modenhed i de år, hvor vækstspurten opstår, det vil sige i en alder af 11-15 år hos drenge og lidt tidligere hos piger.

I denne artikel: “Bio-banding – ett bra komplement till åldersindelning” gennemgår Ph.d. Tommy Lundberg fra Karolinska Institutet flere videnskabelige studier i RAE, RVE og giver blandt andet konkrete bud på, hvordan man kan estimere en spillers biologiske modenhed.

 

Læs også disse artikler på GameChanger.nu:

Bio-banding – alternativ eller supplement?

Bias i Talent-identifikation

 

Og se også webinaret om relativ alderseffekt, biologisk modning og futurelandshold:

Webinar: Relativ alderseffekt, biologisk modning og futurelandshold

 

  1. Malina RM, Rogol AD, Cumming SP, Coelho e Silva MJ, Figueiredo AJ. Biological maturation of youth athletes: assessment and implications. Br J Sports Med. juli 2015;49(13):852–9.

 

 

Tilmeld dig GameChangers Nyhedsbrev

* indicates requiredKategori:

Udgivet:

23/11/2021

Forfatter:

Relateret indhold