Gamechanger

Webinar: Relativ alderseffekt, biologisk modning og futurelandshold

Dansk fodbolds vidensplatform afviklede i april 2021 et webinar med fokus på interessante talentudviklingsbegreber med fokus på fodbold. Her kan du se eller gense webinaret, der bestod af en præsentation og efterfølgende spørgesession med oplægsholder Rasmus Porse samt DBU’s Talentudviklingschef Flemming Berg.

Der var flere interessante perspektiver at finde, da dansk fodbolds vidensplatform GameChanger i begyndelsen af april afholdt et webinar om talentudvikling med fokus på Relativ Alderseffekt, biologisk modning og futurelandshold.

Webinaret tager udgangspunkt i et oplæg fra Rasmus Porse fra DBU, der præsenterer en række centrale pointer og eksempler fra undersøgelser om Relativ Alders Effekt og biologisk modning i talentudvikling.

For der er ingen tvivl om, at der kan være store biologiske forskelle mellem ungdomsspillere i samme årgang. For det første er det tilfældet, at de unge atleter er født på forskellige tidspunkter hen over året, og for det andet udvikles de i forskelligt tempo. Det vil sige at den biologiske modenhed varierer fra spiller til spiller – i særdeleshed i perioden omkring puberteten.

Pointen er her, at et af mange scenarier kan være, at man er født tidligt på året uden at være større og stærkere end sine med- og modspillere, der er født sent på året. Det ville man formode var tilfældet, med udgangspunkt i begrebet relativ alderseffekt (RAE). Tilsvarende kan et scenario også være, at en spiller er født sent på året og biologisk viser sig at være endnu længere bagud end den kronologiske aldersforskel.

Disse eksempler og en lang række perspektiver, der knytter sig hertil, var i centrum på webinaret 8.april 2021, der bestod af en præsentation, hvorefter der var mulighed for debat og spørgsmål til oplægsholder Rasmus Porse samt DBU’s Talentudviklingschef Flemming Berg.

Kategori:

Udgivet:

23/04/2021

Varighed:

59:27

Gæst: Rasmus Porse, Flemming Berg

Link:

Pdf til Webinar

Relateret indhold