Gamechanger

PRO-opgave: Hvordan skabes og udvikles relationskompetence? Med Claus Therkildsen

Hvad betyder relationen mellem træner og spiller for spillerens udviklingsmuligheder? Er relationen en forudsætning for udvikling, læring og trivsel? Og hvad er konsekvenserne af en dårlig relation? Det var nogle af de spørgsmål Claus Therkildsen fra FC Midtjylland satte sig for at besvare, da han i 2021 færdiggjorde sin PRO-uddannelse.

Claus Therkildsen er en af de 17 kursister, der i efteråret 2021 afsluttede DBU’s PRO-uddannelse. I denne podcast taler vi med Claus Therkildsen om PRO-opgaven, hans eget arbejde med relationskompetence og hvilke perspektiver han ser i, at man som træner fokuserer på relationerne til sine spillere og samarbejdspartnere.

Vi skal turde sætte os selv på spil, hvis vi vil optræde relationskompetent. Gode værdifulde relationer mellem trænere og spillere er nemlig absolut afgørende for spillernes udvikling, læring og trivsel. Så kort og præcist kan det udtrykkes, når Claus Therkildsen skal konkludere på sin læring af arbejdet med relationskompetencer.

Claus Therkildsen arbejdede med netop relationskompetencer i sit afsluttende projekt på DBU’s PRO-uddannelse i efteråret 2021.

For Claus Therkildsen er relationerne ikke bare gavnlige, de er ligefrem nødvendige for spilleren, hvis de ønsker at gå hele vejen til topniveau. Det er nemlig gennem relationen – eller forbindelsen mellem to mennesker, at der opstår et bånd, der giver rum for læring for udvikling.

Hvor relation i denne opgave er defineret som forbindelsen mellem to mennesker, der er bundet sammen af samhørigheden, kontakten og samkvemmet, så er relationskompetence defineret som evnen til at forstå et andet menneske og det at skabe det rum, hvor relationen kan initieres og udvikles.

Udgangspunktet for relationen består i at man som fodboldtræner skal forstå, hvor fodboldspilleren kommer fra. Denne forståelse er forudsætningen for at kunne skabe en livevægtig relation mellem spiller og træner. Gennem den ligevægtige relation skabes muligheden for at spilleren kan udvikle sig som spiller og menneske.

Træneren fungerer desuden som et spejl for spillerne. Det sker, fordi en relationskompetent træner inspirerer spillerne til selv at optræde relationskompetent.

Når fodboldtræneren skal arbejde relationskompetent og skabe den gode og værdifulde relation er der mange forskellige værktøjer, han eller hun kan bruge og udnytte. Claus Therkildsen har i sin PRO-opgave beskrevet nogle af dem, som han finder interessante og nyttige. Det afgørende er ifølge Claus Therkildsen, at spillerne oplever, at de tre behov for kompetence, samhørighed og autonomi er opfyldt.

En anden interessant konklusion for Claus Therkildsen er, at spillerne vurderer, at relationskompetence hos træneren er ligeså vigtig som hans faglige dygtighed.

 

Lyt også til GameChangers podcast om de gode miljøer her.

 

 

Kategori:

Udgivet:

18/02/2022

Forfatter:

Relateret indhold