Gamechanger

I slutningen af januar var mere end 300 interessenter samlet til en spillerudviklingskonference arrangeret af DBU. Her var der fokus på forskellige aspekter af børnefodbold og udviklingen af fodbolden for de yngste årgange. Playmaker bringer nu et link til al forberedelsesmaterialet til konferencen, så man kan fordybe sig i forskellige områder inden for børnefodbold.

Dansk fodbold arbejder i disse år på at skabe en ny model og strategi for børnefodbold, men hvad kendetegner det gode børnemiljø? Hvordan sikrer man høj kvalitet på alle niveau i dansk fodbold? Og hvordan håndterer man udfordringer som selektion, niveaudeling og relativ alders effekt? GameChanger sætter i en ny podcast fokus på forskellige aspekter af børnefodbold.

Forskning.no har taget et interessant emne op. Nemlig den relativt udbredte ’10.000 timers-regel’. Denne regel, eller hypotese om man vil, bygger på, at man som minimum skal træne 10.000 timer inden man fylder 20 år for at nå verdenstoppen. Hvis en dreng begynder til fodbold som 5-årig, svarer det til et gennemsnit på næsten 13 timer om ugen i 15 år. Med træning i alle årets 52 uger vel at mærke.

Hvorfor ser vi år efter år en overrepræsentation af spillere fra første kvartal på både ungdomslandshold, i klubber og på talentcentre? Og hvad kan man gøre for at ændre på problematikken? I dette tema sætter GameChanger fokus på begrebet Relativ Alders Effekt med udgangspunkt i en rapport om emnet og en samtale mellem DBU’s talentudviklingschef Flemming Berg og Louise Kamuk, der er er adjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og har forsket i talentudvikling.