Gamechanger

De seneste medlemstal fra Dansk Boldspil-Union (DBU) viser, at fodbold er en del af hverdagen for cirka 134.000 danske børn mellem nul og 12 år. Børnefodbold er en væsentlig kilde til, at børn stifter bekendtskab med aktivitet i en tidlig alder, udfordrer deres fysik samt udvikler motorik og kognition. Samtidigt er børnetræning og leg i fodbold med til at fremme sociale relationer, trivsel og motivation.
Børnefodbold rummer således både fysiske og sociale facetter, som er grundlæggende for strategiske overvejelser i fodboldklubber og -fællesskaber. Nedenfor får du et overblik over forskning i blandt andet relativ alderseffekt (RAE), biologisk modning, tidlig specialisering og selektion, deliberate play og deliberate practice. Du finder udgivelser, der fokuserer på trænerens rolle, uddannelse af børneudviklingstrænere (BUT) og trænerideologi. Du finder også viden om forældrenes rolle og faktorer i miljøet, som har en indvirkning på børnefodbold.