Gamechanger

Key-takeaways

  • Dette studie omhandler en en teknologi kaldet videotelestration. Studiet viser, at denne teknologi kan hjælpe trænere og analytikere med at analysere spil og hjælpe spillere med at lære
  • Videotelestration kan hjælpe spillere med at huske/genkalde tre forskellige situationer i spillet: 1) Skabte chancer (chances created), 2) boldbesiddelse (possession) eller 3) dødbolde (set-pieces)
  • Forskningen viser, at yngre atleter (“the Gen-Z players”) kan bevare opmærksomheden over kortere tid, og de foretrækker korte, simple og visuelt engagerende informationsdele. Til gengæld har de forbedrede multitaskning-evner
  • Videotelestration er derfor populær blandt yngre spillere, fordi teknologiens format er visuelt engagerende og let at forstå.
  • Videotelestration kan også hjælpe med at kommunikere vigtige beskeder uden brug af ord (non-verbal kommunikation) og kan være nyttig, når du arbejder med spillere, som taler forskellige sprog
  • Videre forskning på området er vigtig, fordi vi stadig ikke ved nok om, hvordan videotelestration bruges i forskellige klubber og med forskellige aldersgrupper.

 

Hvor effektivt kan spillere genkalde situationer?

Telestration er en teknologi i vækst, men alligevel er forskning i teknologien begrænset. Derfor satte Jordan Smith, Training Analyst at AFC Bournemouth, sig for at undersøge teknologien, mens han færdiggjorte sin kandidatgrad i Applied Sports Performance Analysis ved the University of Worcester.

Det har resulteret i forskningsartiklen “Assessing the Efficacy of Video Telestration in Aiding Memory Recall Among Elite Professional Football Players“, som blev udgivet i 2022 i Sports Innovation Journal

Studiet er udarbejdet sammen med Steve Rands, Head of Performance Analysis ved Nottingham Forest, Michael Bateman, Lektor ved University of Worcester, og John Francis, Seniorlektor ved the University of Worcester.

Studiet undersøger, hvor effektiv telestration-softwaren er til at udvikle professionelle herrefodboldspilleres evne til at huske/genkalde information baseret på øjenvidneudsagn (eyewitness testimony).

I undersøgelsen blev 14 spillere inddelt i to grupper af samme størrelse, hvor spillere med forskellig erfaring og position blev jævnt fordelt mellem grupperne. Forsøget varede i 15 dage, hvor den ene gruppe fik adgang til fire sessioner med telestrationsvideoer. Den anden gruppe fik adgang til video, der ikke indeholdt telestration-informationer. Studiet er kontrolleret og randomiseret, hvilket vil sige, at grupperne blev sammensat tilfældigt for at højne og sikre troværdigheden.

Sessionerne med adgang til videoer blev fuldført hver tredje dag med henblik på at repræsentere en typisk kampkalender i professionel fodbold i Storbritannien.

Uanset om spillerne så videoer med eller uden telestration, gennemførte hver spiller et spørgeskema 24 timer efter. Målet med spørgeskemaet var at undersøge, hvor effektivt spillerne kunne genkalde informationer om 1) skabte chancer, 2) boldbesiddelse og 3) dødbolde.

 

 

Video-telestration: Et redskab med potentiale

Ved at analysere svarene fra spørgeskemaerne har studiet fundet væsentlige forskelle mellem spillere, som havde adgang til videotelestration, og dem, som ikke fuldstændigt kunne huske skabte chancer, boldbesiddelse og dødbolde.

Spillerne, som så videoer med telestration, opnåede en samlet genkaldelse på 84 procent (plus/minus fire procent). Til sammenligning opnåede spillerne uden adgang til videotelestration en samlet genkaldelse på 53 procent.

Dette fremgår af følgende tabel:

Tabel 1: Det samlede antal spørgsmål besvaret korrekt fordelt på de tre kategorier og for henholdsvis adgang til og ikke adgang til videotelestration. Kilde: Smith et al. (2022)..

 

Dataene viser, at telestration havde større effekt i forhold til at forbedre genkaldelse af dødbolde sammenlignet med de to andre kategorier (skabte chancer og boldbesiddelse). Flest spillere huskede flest informationer i dødbold-kategorien, når de havde adgang til videotelestration.

87 procent kunne svare på spørgsmålene, når de så videoer med telestration, mens dem, der ikke havde adgang til telestration besvarede 48 procent af spørgsmålene.

De to første sessioner viser et bredere udvalg af besvarelser, og på tværs af de to grupper kom spillerne samtidigt tættere på at kunne genkalde situationerne. Dog mindre viser den største forskel sig mellem de to grupper, når det gælder genkaldelsesscoren i ’skabte chancer’ og ’dødbolde’.

I løbet af den tredje session viste genkaldelsesscoren i kategorien ’boldbesiddelse’ kun små forskelle i, hvor præcist spillerne kunne svare. Alle deltagere i forsøget opnåede en score på fire ud af fem, mens fire ud af syv spillere opnåede fire ud af fem svar uden telestration på de sammen spørgsmål.

Efter session fire og fem kan du se tydeligere forskelle i genkaldelsesscoren på tværs af alle kategorier og begge grupper.

Dette fremgår af tabel 2:

 

Tabel 2: Tværgående effekter ved videotelestration og spillernes genkaldelsesrate over de fire sessioner i forsøget. Kilde: Smith et al. (2022).

 

Forskningsartiklen er udgivet i Sports Innovation Journal med åben adgang for alle.