Gamechanger

AF MARTIN DAVIDSEN OG RASMUS MONNERUP
MED INPUT FRA MOUNIR AKHIAT

På grund af den aktuelle Corona-virus og sygdommens smittefare er store dele af samfundet sat i bero. Det gælder også fodbolden, der som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger ligeledes ligger stille. Ikke desto mindre kan man fortsat arbejde med forskellige aspekter af spillet og træne både det taktiske, tekniske, fysiske og mentale område af fodboldspillet – individuelt eller i små grupper med afstand til hinanden.

I dette indlæg sætter vi fokus på den taktiske del af spillet, og hvordan man kan gribe den taktiske træning an i den aktuelle situation.

Lyt til podcast om taktisk træning i nedenstående afspiller (artiklen fortsætter under afspilleren):

https://soundcloud.com/playmaker-fodbold/podcast-playmaker-taktisk-traening

 

Taktisk træning er noget af det sværeste at træne alene eller i små grupper, da man netop er afhængige af den større helhed og relationerne til medspillerne samt modstanderens placering. Tidligere havde man ofte nogle klart definerede skabeloner, man arbejde med, men i takt med spillets øgede kompleksitet, er det blevet stadig sværere at arbejde ud fra faste skabeloner eller mønstre. Det betyder dog ikke, at man som spiller ikke kan træne sin taktiske bevidsthed – og det gælder såvel i disse tider som generelt. Der er mange måder, hvorpå man kan øge sin taktiske kompetence – også individuelt.

Taktisk træning på egen hånd

Nogle spillere er i disse dage hjemsendt af deres klub og kan derfor ikke være i kontakt med trænerstaben. I den situation er man overladt til at træne på egen hånd og initiativ, men der er flere muligheder for at arbejde med taktisk fordybelse og refleksion.

Først og fremmest er video et fremragende redskab, når man skal træne taktisk. Nogle spillere har adgang til videoplatforme som WyScout eller Instat Scout, og her er der mulighed for at gense de valg, man har truffet på banen, og man kan se effekten af disse.

Når man skal arbejde med video, er det vigtigt at identificere, hvad man skal kigge efter. Derfor skal man starte med at fastsætte hvad man ønsker at træne.

Lad os tage et eksempel:

Jeg spiller 6’er for mit hold, og jeg vil have fokus på hvordan jeg kan blive bedre til at spille fremadrettede pasninger.

Start med at finde 20-25 klip hvor du modtager bolden. Lav en tabel hvor du noterer hvor mange fremadrettede pasninger, du spiller. Her får du så et mønster for hvor ofte, du spiller bolden frem. Prøv så at gå sekvenserne igennem, og opsæt 2-3 andre valgmuligheder end det, du tog i situationen. Beskriv enten skriftligt eller mundtligt, hvad disse valg havde haft af effekter for spillet.

Forsøg herefter, om du kan finde et mønster for, i hvilke situationer du har mulighed for at spille bolden frem i banen. Det kan blandt andet være ved at kigge på afstanden til nærmeste med- og modspiller, din egen placering, hvilket rum du befinder dig osv.

Du kan også med fordel anvende video for at få inspiration fra andre spillere på din position. Det kan både være på samme niveau og på højere niveau. Her er det essentielt, at du ikke kun kigger på de bedste i verden, men det er helt fint at få inspiration, så længe du også kigger på spillere på dit eget niveau, så du får et realistisk sammenligningsgrundlag.

Et afgørende parameter er, at du finder spillere, som rummer nogle af de samme karakteristika som dig selv – men det helt centrale er, at du finder hold, der praktiserer nogenlunde samme spillestil som dit eget hold, så overførbarheden bliver størst mulig. Det vil som udgangspunkt også være en fordel, hvis det er samme formation – som minimum skal spilleren, du kigger på, indtage de samme rum som dig selv.

Her kunne et eksempel være, at jeg spiller venstre stopper i et 3-mands-forsvar, er venstrebenet, rolig på bolden og har en central rolle i opbygningsspillet på mit hold. Så kunne jeg se på Anthony Jung fra Brøndby, Allesandro Bastoni fra Inter og så to-tre spillere fra mit eget niveau.

Endelig kan det være en særdeles brugbar øvelse at forsøge at beskrive holdets spillestil. Her vil man som spiller kunne øge sin taktiske bevidsthed og samtidig få en forståelse for holdkammeraternes roller. Man kan starte med en generel beskrivelse af såvel spillet med som mod bolden, aftaler på standardsituationer, omstillinger og så videre. Herefter kan man gå ned i de enkelte positioner og forsøge at beskrive deres roller i spillets faser.

Man kan også beskrive, hvad man gør, hvis man kommer foran eller bagud i en kamp. Den samlede beskrivelse kan man så gemme, og vende med trænerteam og/eller medspillere, når man engang er tilbage i træning. Det kan godt blive genstand for nogle gode diskussioner og refleksioner. I den forbindelse kan man som klub altså arbejde med den taktiske forståelse i truppen og kommunikationen mellem træner og spillertrup, hvilket vi tidligere har sat fokus på på playmaker.nu.

Taktisk træning i samarbejde med træner

Har man mulighed for at være i dialog med sin træner i den aktuelle situation, er dette klart at foretrække. For nogle af klubberne har det været en udfordring, at man ikke har kunne mødes som stab og trænerteam og snakke tingene igennem, men her er teknologiske værktøjer som Microsoft Teams, Skype og FaceTime brugbare redskaber.

Nogle klubber arbejder i disse dage med individuel feedback til spillerne på den rolle eller position, som spillerne varetager på banen. Det kan være en god måde at skabe taktisk forståelse på. Den aktuelle situation giver ligeledes mulighed for, at man kan lave mere dybdegående samtaler om de taktiske overvejelser med spillertruppen. Det kan foregå individuelt eller i grupper via videokonferencer, hvor man kan arbejde med det positionsspecifikke fokus for de enkelte spillere.

Der er også mulighed for at graduere det ved at arbejde i kæder og fokusere på spilprincipper eller opspilsvariationer. Man kan således tage taktiske temaer som eksempelvis standardsituationer op og gå i dybden med det.

Når man ikke kan komme på banen med hele holdet, kan man som træner i stedet fra et teoretisk perspektiv sætte fokus på, hvad man gerne vil forbedre på sit eget hold. Man kan involvere spillerne i nogle projekter ved at kigge på eget hold og overveje, hvordan man som hold gerne vil se spillet og agere i de forskellige situationer. Man kan sende gruppeopgaver ud og bede spillerne se video igennem og komme med deres tanker og feedback på forskellige situationer. Det kan give en diskussion og nogle overvejelser, og i sidste ende kan det sikre, at man har den samme opfattelse af de principper, man spiller ud fra på banen.

Klubbens og trænerens rolle

I trænerstaben og som analytiker kan man også udnytte denne periode med kamppause til at skabe et udviklingsrum og overveje, hvilke ting man gerne vil forbedre i sin spillemæssige proces og arbejdsgang. Hvilke taktiske justeringer kan man foretage og hvor vil man gerne være skarpere? Det kan også være omkring kamprapporter og det arbejde, der foregår mellem kampe, som man kan gå mere i dybden med. Det er en oplagt at bruge tiden på at analysere hold, som man er inspireret af og forsøge at lære af det. Har man mulighed som træner eller stab for at inddrage spillerne i den proces og få dem til at tage ejerskab, er det klart at foretrække.

Hvis man som træner gerne vil arbejde med en bestemt del af spillet, kan man samle nogle klip og vise til spillerne og bede dem notere sig, hvordan man gerne vil afvikle nogle bestemte situationer eller principper. På den måde kan man også bruge perioden på at forstærke sine principper og sin spillestil ved at vise spillerne eksempler på rigtig gode spilsekvenser.

Struktur og læring

Endelig kan man som træner også søge inspiration på diverse digitale platforme. Her på Playmaker findes der en række indlæg og podcast om fodboldens udvikling, og hos tyske Spielverlagerung er der også meget indhold af høj kvalitet om spillets taktiske elementer. Der findes tilmed flere forskellige fodboldfaglige sites.

I bund og grund er det væsentligt, at man strukturerer sin tid og sit arbejde under den aktuelle situation. Det gælder også i forhold til den taktiske træning. Overordnet er det anbefalelsesværdigt at have et forum, hvor man som klub og træner involverer spillerne i taktisk diskussion, så de bliver holdt skarpe og forholder sig til holdets måde at spille på. Det kan også være, at de har tanker eller ideer til, hvordan man skal bygge spillet op eller gøre tingene bedre.

Og det kan være godt at involvere spillerne i de taktiske overvejelser og få dem til at tage ejerskab omkring det. Det er der visse gevinster ved at gøre, for når vi kommer på den anden side af den her situation, kan man få nogle spillere tilbage med større taktisk viden og vilje til at tage ansvar på dette område.  Derfor kan den aktuelle situation også ses som en mulighed for at blive endnu skarpere på taktisk selvrefleksion, evaluering af spillet og modstanderanalyse.