Gamechanger

Af:
Jesper Møller, formand i DBU
Thomas Christensen, næstformand i DBU og formand for Divisionsforeningen
Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU’s Breddekomité
Mette Bach-Kjær, medlem af DBU’s bestyrelse for kvinde-elite-området.

Indlægget er oprindeligt bragt i Jyllands-Posten 4.februar 2021.

FÅ ARTIKLEN LÆST OP NEDERST PÅ DENNE SIDE

I fodbold lever vi af at drømme stort og stræbe højt.

Trods vores lille størrelse som nation har vi i Danmark altid haft store ambitioner på idrættens vegne og høje forventninger om, at vi både kan og bør præstere på højeste niveau. Uanset om bolden ruller på de store internationale arenaer, eller om den triller på de små lokale baner.

Men mens vi fortsat drømmer om at blive verdensmester hos de lidt ældre, er det netop, hvad vi stræber efter hos de yngre. Dansk børnefodbold skal i al sin enkelthed være verdens bedste!

At vi nu i dansk fodbold melder så klart ud på børnefodboldens vegne, er ikke blot en floskel eller et billigt købt kampagnetrick. Det er selvfølgelig ambitiøst, men i vores øjne både opnåeligt og realistisk. Det handler for os om at skabe sunde og glade børn, der trives i sporten og elsker at være en del af verdens bedste spil.

Som en verdenskendt svensk pige med orange fletninger, der heller ikke lod sig begrænse, har sagt: “”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg helt sikkert.””

Men modsat Pippi Langstrømpe, der kunne bære en hest helt alene, kræver det her, at vi løfter i flok for at nå dertil.

Og det er netop, hvad vi nu viser, vi er i stand til med lanceringen af en ny børnefodboldstrategi, der er formet og skabt i fællesskab på tværs af både elite- og breddefodbolden. En ny vej og et paradigmeskifte i børnefodbolden, der tager sit afsæt i både klubbernes og børnenes virkelighed og hverdag. For børnefodbold er hverken elitefodbold eller breddefodbold. Det er fodbold for børn.

At se verden og banerne i børnehøjde er samtidigt også at give børnene en stemme i en verden fyldt af voksne med mange forskellige holdninger. Børns trivsel er højt på den aktuelle dagsorden hos landets øverste, men også i skolen og i fritidslivet. I vores øjne er trivsel hos den enkelte børnespiller helt afgørende for, at vi får succes i fodbolden – den slags succes, der går langt ud over pokaler og antal scorede mål.

I børnefodbolden er det nemlig hverken ranglister, resultater og pointtal, der er afgørende for, hvordan begejstring og glæde bliver målt, og heller ikke afgørende for, om vi oplever succes. For selv om vi som voksne oftest synes, det er sjovest at vinde og sværest at tabe, så er det ifølge tidligere undersøgelser på området helt andre og mere nærværende ting, der er afgørende, når otte-årige Sofie fra Sjørring og 11-årige Jesper fra Jægerspris tilvælger og fravælger fritidstilbud.

Her er de tre væsentligste motiver for børnenes valg af idrætsdeltagelse 1) at blive bedre, 2) at have det sjovt og 3) at have det godt med de andre på holdet. Det skal vi selvfølgelig lytte til. For børneidræt er meget vigtig for at bygge fundamentet for livslang tilknytning og kærlighed til sporten.

I Danmark dyrker 85 procent af de syv til 12-årige børn idræt. Fantastisk flotte tal, som vi skal værne om og beskytte. Bare i fodbolden er godt 40 procent af alle vores 330.000 medlemmer børn under 12 år. Men selv om idrætten og herunder også vores egen sport nyder godt af opbakningen, er fodbolden også udfordret.

Med skolereformen i 2014 blev skoledagene længere, udbuddet af fritidstilbud er parallelt blevet større, og så er tilstedeværelsen online blevet et nyt og krævende fællesskab for de især lidt ældre børn. Der er ganske enkelt blevet flere tilbud og interesser hos den enkelte, der skal fordeles på færre timer i både hverdagen og i weekenden. Det går blandt andet ud over den gård- og gadefodbold, som mange af os er vokset op med. En udvikling vi på den ene side må tilpasse os og på den anden side forsøge at påvirke.

Børn er ikke miniature voksne

Så hvordan sikrer vi, at vi tilbyder en relevant, givende og udviklende sport for det enkelte barn, der fortsat skal vælge at spille fodbold i en af godt 1.100 danske fodboldklubber, der udbyder børnefodbold?

I Danmark har vi med vores sammentømrede samfundsstruktur, tætte geografi og forgrenede foreningskultur nogle helt unikke og fantastiske betingelser for at sikre optimale rammer for at fastholde vores børn i fodbolden. For som en lille fodboldnation med store ambitioner er en tydelig sammenhængskraft i dansk fodbold afgørende – det er det, der gør os konkurrencestærke.

Det er derfor afgørende for fodboldens fødekæde, at vi i de kommende år styrker klubberne både på ressourcer og kompetencer og derigennem skaber et langt bedre fodboldtilbud til vores børn, så alle børn får lige mulighed for at løfte deres fulde potentiale -– uanset hvem du er, hvilket køn du har, hvor god du er, hvor gammel du er, og hvor du bor.

Børn er ikke miniature voksne, og derfor er det vigtigt, at børn og unge ikke trænes som små voksne. Børn er hverken fysisk, socialt eller kognitivt som voksne. Det er vigtigt, at der i barndommen gives tid og rum til det frie initiativ til træning, der kan udvikle autonomi og indre drivkraft. Børnene skal ’lære at lære’ og i en ung alder udvikle og bygge på deres nysgerrighed og eksperimenterende tilgang til idrætten og til deres færdigheder. På den måde løfter vi det fulde potentiale hos alle børn – uanset om du så senere i livet bliver professionel eller ’hyggespiller’.

Gør vi det så bare for at få bedre landsholdsspillere? Nej – det er bare en sandsynlig og væsentlig sidegevinst. Vi gør det, fordi vi ønsker så mange sunde og glade børn som muligt spiller fodbold og fortsætter med at være en del af fodbolden hele livet.

De negative konsekvenser af en uhensigtsmæssig børneidræt, der forcerer og tænker i resultater og præstationer på den korte bane, er vi overbeviste om, i værste fald kan resultere i, at vi taber både børnene og sporten på den lange bane.

Dansk børnefodbold har heldigvis allerede et meget stærkt fundament, som vi kan videreudvikle. Med lanceringen af seneste større værdi- og regelsæt for børnefodbolden – DBU’s ’Holdninger og Handlinger’ i 2008 – er der således masser af viden at tage afsæt i, erfaringer at lære af og konkrete aktiviteter at bygge videre på – eksempelvis mere leg med og uden bold, mindre resultatformidling og flere uddannede børnetrænere. Alt sammen initiativer, der sammen med vores mange frivillige er med til at skabe rigtig gode rammer ude i klubberne, Men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre. Langt bedre!

Et nyt børnesyn i fodbolden skal sikre børnene

Udgangspunktet for dansk fodbolds nye børnefodboldstrategi er derfor også mere dybdegående og mere omfattende end en række holdninger og principper og bygger i stedet på et helt nyt børnesyn. Et børnesyn, der tager afsæt i virkelighedens børneliv, og som indeholder konkrete rettigheder målrettet det enkelte barn.

Børnerettighederne er baseret på FN’s Børnekonvention og omskrevet til børnefodbold – 12 grundlæggende rettigheder, som alle børn har i Danmark, og som vi på tværs af bredde- og elitefodbolden ønsker, at klubberne anerkender og lever op til.

Herunder ligger desuden også en række løfter, der er inspireret fra iCoach Kids, et UEFA-certificeret og Erasmus-finansieret forskningsprojekt. Løfter fra os som voksne aktører i børnefodbolden til alle danske fodboldbørn, der handler om, hvordan man rent pædagogisk og didaktisk vil tilgå og omfavne alle børn på lige vilkår.

Intentionen med DBU’s børnesyn er et fælles værdimæssigt ståsted for trænere, ledere, forældre med flere. Børnene skal kende deres rettigheder, og de voksne skal tage ansvar for at handle ud fra et tidssvarende børnesyn. Det stiller store krav til, at forældre, trænere og andre voksne prioriterer børnefodbolden og får de nødvendige værktøjer til at sikre kvaliteten i træningen.

Derfor vil vi også hurtigst muligt sætte i gang med en række initiativer og aktiviteter – herunder at uddanne flere trænere med C-licens samt eksperter i børnetræning. Øge antallet af børneudviklingstrænere i børnefodboldklubberne, der ligeledes skal understøttes i kvalitetsudviklingen til gavn for børnene. Og så skal vi blive endnu dygtigere til at etablere samarbejde med potentielle kommuner om mere bevægelse i skole/SFO.

For os er det afgørende, at det, vi i dag lancerer som en ny børnestrategi og et nyt børnesyn i fodbolden, fremadrettet bliver en fast og integreret del af børnefodbolden og også en blivende del af børnefodbolden.

Det er vores løfte til alle danske fodboldbørn.

Få kronikken læst op – lyt til podcast:

https://soundcloud.com/playmaker-fodbold/indtalt-indlaeg-dansk-bornefodbold-skal-vaere-verdens-bedste