Gamechanger

TOP-center-projektet startede i januar 2018 som et ekstra træningstilbud for 600 drengespillere pr. årgang med særlige forudsætninger. Som en helt central målsætning står, at projektet også skal bidrage til at forbedre lokale fodboldmiljøer til glæde for alle spillere i en årgang. Her beskrives en ”ringene i vandet” -vision, hvor de drengespillere, der ikke berøres direkte med ekstra træning, vil mærke afledte effekter fra projektet.

På projektets hjemmeside kan man læse, at formålet er at:

  • medvirke til at optimere handlekompetencer i den danske U10-U12 spillerudvikling

  • have øget fokus på fodboldfaglighed og fodboldfaglig kvalitet i de danske U10-U12 miljøer.

  • styrke, kvalificere og optimere det lokale danske U10-U12 fodboldmiljø.

  • styrke, kvalificere og optimere grundlaget for den danske talentudvikling fra U13.

Kort opsummeret har projektet et ønske om at styrke U10-U12 miljøerne på tværs af dansk fodbold med henblik på, i højere grad end tidligere, at udbyde aktiviteter, der dækker hver enkelt spillers behov. Alle spillere skal ses som individer med egne præferencer og behov, der gennem træning, påvirkning, udvikling og fastholdelse skal imødekommes.

Undersøgelsen, udarbejdet af SDU, tager udgangspunkt i et ønske fra de involverede aktører, om at evaluere hvordan TOP-centrene fungerer samt belyse hvilken betydning projektet har for børnefodbolden.

Det overordnede spørgsmål som forskerne forsøger at besvare, er hvordan lokale fodboldklubber påvirkes af TOP-centrenes tilstedeværelse? Herunder:

  • udvikling af den enkelte spiller – både dem der er direkte involveret samt indirekte i form af medlemmer i en TOP-center partnerklub.

  • kvaliteten i børnetræningen lokalt.

  • Fastholdelse af spillere med særlige forudsætninger i egen klub.

  • Øge kendskabet til lokale træningsmiljøer, herunder klubber og spillere. Både fra en TC-klubs- og en partnerklubs perspektiv.

Læs rapporten her.

Rapporten er blevet diskuteret af TOP-center følgegruppen, der består af Teddy Pedersen (Formand, Talentudvalget), Bjarne Christensen (Formand, DBU Bredde Børn), Flemming Berg (Talentudviklingschef, DBU Elite), David Kiær (Børnefaglig Rådgiver, DBU Jylland), Claus Troelsen (Medlem, Talentudvalget) og Kristian Koefoed (Koordinator, DBU Bredde Børn). Denne diskussion har resulteret i dokumentet ”Følgegruppens Notat”.

Læs notatet her.

Lyt til GameChanger-podcast, der behandler rapporten. I studiet er Børnefaglig Rådgiver David Kiær fra TOP-center Følgegruppen og Projektleder i TOP-center administrationen Claus Frank-Nielsen.