Gamechanger

AF OLE BJUR

I foråret 2019 lancerede dansk fodbold et nyt licenssystem, der har til formål at skabe en større tydelighed i klubbernes talentarbejde og i sidste ende bidrage til, at talentudviklingen i dansk fodbold hele tiden bliver bedre.

Hovedelementet i systemet er licensmanualen, der er et dokument på mere end 100 sider, hvor baggrunden for licenssystemet opridses, mens der også gives en vurdering af de enkelte klubbers talentarbejde i form af stjernesystemet, der giver klubberne mulighed for at prioritere i en række krav og dermed tegne klubbens eget talentudviklingsmiljø. De mange niveauer betyder, at der altid er et incitament til at forbedre og investere i talentudvikling og dermed opnå en halv eller en hel stjerne mere.

I begyndelsen af maj blev den nyeste klubrangering offentliggjort, og der er flere elementer, der er værd at belyse et år efter det nye licenssystems tilblivelse. Først og fremmest er det værd at glæde sig over, at flere klubber er kommet med i systemet. Syv nye klubber er kommet med på licenslandkortet, og det er positivt. Det er en ambition, at flere klubber vil bruge flere ressourcer og mere økonomi på arbejdet med de unge spillere. I den sammenhæng er det afgørende, at man som klub laver en strategisk satsning på talentudvikling, og her er licenssystemet første skridt. Det er derfor meget positivt, at flere klubber nu går i denne retning, så vi nu kan se, at flere klubber har lavet en større satsning på U10-U15-fodbold. For vil man som klub være en del af licenssystemet, handler det især om at have fokus på børnefodbolden. Det er her, man i første omgang skal prioritere sine ressourcer og have en tydelighed i sit arbejde.

Overordnet er det imidlertid værd at bemærke, at flere klubber har taget skridt i den rigtige retning, når det handler om talentarbejdet. En række klubber har fået en højere score i stjernesystemet, hvilket er et udtryk for, at det generelle niveau er blevet løftet. I forbindelse med uddelingen af stjerner er der dygtige auditører, der har fulgt klubberne tæt og bidraget til en god proces omkring talentarbejdet.

Vi ser i disse år en øget professionalisering af klubbernes børne- og ungdomsarbejde, hvor der er er kommet en tydeligere strategisk retning, og hvor der helt konkret investeres flere midler og ansættes flere dygtige personer i klart definerede funktioner i klubberne. Effekten af disse investeringer ser vi også nu, og det er et udtryk for den bevidsthed og den ambition, der præger dansk fodbold i disse år, hvor talentarbejdet bliver taget alvorligt. Over en bred kamp er flere klubber ganske enkelt blevet skarpere på strategi, organisation, kompetencer med videre. Det er en foreløbig kulmination på det arbejde, der blev sat i værk for fem år siden gennem samarbejdet med DoublePass, som var med til at skabe et fundament og en tydelighed i klubbernes set-up.

Samtidig kan samarbejdet med DoublePass hjælpe klubberne til tage skridtet videre, idet den belgiske virksomhed kan bistå med support og rådgivning inden for talentarbejdet. På den måde er der blevet skabt et stærkt system, der driver klubberne fremad.

Et eksempel på fremdriften er FC Nordsjælland, der som den eneste klub har fået tildelt den maksimale score på fem stjerner her i foråret. FC Nordsjælland har på mange måder har et unikt talentudviklingsmiljø. FC Nordsjællands høje standard er et resultat af en langsigtet strategisk satsning på talentudvikling, og man kan nu se, at det langvarige arbejde bærer frugt på mange parametre. FC Nordsjælland fortjener også ros for, at man i klubben hele tiden forsøger at bygge på og forbedre sig. Man forsøger hele tiden at se nye muligheder og sætte nye grænser, og meget af talentarbejdet foregår i et internationalt perspektiv. Det kan tjene som inspiration for de øvrige klubber.

I det hele taget kan man ud fra produktivitetstallene se, at klubberne på den brede klinge er blevet bedre til at bruge de unge spillere. Der er en stigende tendens og en positiv udvikling i forhold til, at unge spillere i højere grad får chancen på banen og dermed får flere spilleminutter i benene. Der er en stigning i forhold til sidste år, og den udvikling skal gerne fortsætte.

Det går med andre ord den rigtige vej, når det handler om talentarbejdet i dansk fodbold. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Dansk fodbold skal fortsætte sin fremgang i talentudviklingen og bygge videre på det gode arbejde, der allerede i gang.

Det betyder også, at der parallelt med licenseringen foregår et arbejde med at videreudvikle licenssystemet. Vi kigger således på, hvad vi kan gøre for at trimme og gøre systemet bedre, så vi på den bedst mulige måde imødekommer klubberne og den internationale udvikling. Der vil således løbende komme justeringer af licenssystemet, for det er helt afgørende, at dansk fodbold hele tiden er i udvikling.

Der er blevet skabt et stærkt system, men det må være en naturlig ambition for alle i dansk fodbold, at vi konstant skal søge at forbedre os.