Gamechanger

Julen og vinterpausen i dansk fodbold nærmer sig, og mens freden for en stund sænker sig over landet efter et hektisk 2020, kan man med fordel benytte tiden til at fordybe sig og lade sig inspirere frem mod 2021. Derfor vil Gamechanger her i december udgive en række anbefalinger til fordybelse med input fra nogle af landets fremmeste fagfolk på deres område.

Vi har bedt fire eksperter om at fremhæve interessant indhold, som de er stødt på i årets løb inden for hvert deres område. Det kan være podcasts, bøger, webinar, websites eller noget helt fjerde. Hver ekspert repræsenterer et område inden for fodbold og bidrager med to til fire anbefalinger.

I dette afsnit handler det om talentudvikling, og derfor har vi bedt Sune Smith-Nielsen om at anbefale en række ting inden for sit felt. Sune Schmidt-Nielsen er talentudviklingschef i F.C. København, og her følger hans anbefalinger til fordybelse i vinterpausen.

Tema: Taktisk træning i talentudvikling
I FC Københavns talentafdeling sætter man i disse år fokus på at udvikle spillernes beslutningstagen, orientering og taktiske forståelse. Det indebærer et fokus på spillets kompleksitet og de kognitive processer og rummer træning med elementer fra hjerneforskningen og virtual reality. I den forbindelse anbefaler Sune Schmidt Nielsen flere forskellige udgivelser, blandt andet psykolog Daniel Kahnemanns bog “At tænke hurtigt og langsomt”, der beskæftiger sig med begreberne ‘system 1’ og “system 2” i hjerneforskningen. Bogen kan findes via dette link. Yderligere peger han på Morten Münsters podcastsserie Adfærd, hvor Morten Münster interviewer eksperter og topledere inden for forskellige områder om adfærd. Podcasten kan findes her. Endelig er der podcasten MindCast, hvor cand.merc. i psykologi og erhvervsøkonomi Niels Vium gør lytterne klogere på personlig effektivitet, mental performance og ledelse gennem interviews med forskellige personligheder. Podcasten MindCast kan findes her.

Tema: Børnefodbold
I forlængelse af DBU’s arbejde med børnestrategien for dansk fodbold, er der også et stort fokus på børnefodbold i F.C. København. Derfor har en ny artikel fra ph.D. Niels Rossing vakt interesse. I et nyt dybdegående studie har man undersøgt en succesfuld U12-årgang i en nordjyske fodboldklub og forsøgt at pege på de parametre, der har haft indflydelse på årgangens succes. Den videnskabelige artikel kan findes her.

Tema: Resiliens og grit
I fodboldens verden er der de senere år kommet større og større fokus på modstandskraft, resiliens og grit, altså de kompetencer, der handler om robusthed, passion og vedholdenhed. Det er også et fokuspunkt i F.C. København, og derfor anbefaler Sune Smith-Nielsen en TED-Talk med Angela Lee Duchworth med titlen ‘The power of passion and perseverance’, hvor hun fortæller om, hvordan hun selv forlod et fint job som konsulent for at blive matematiklærer for en syvendeklassse. Her lærte hun, hvordan en højere IQ ikke var det eneste, der udgjorde forskellen mellem de dygtige og udfordrede elever. I denne TED Talk forklarer hun, hvordan grit er et vigtigt element, når man skal forklare succes. Man kan finde denne TED-Talk her. Angela Lee Duckworth har også skrevet en bog, der er udgivet på dansk og kan findes via dette link.

Tema: Psykologisk tryghed
Når man kigger generelt på ledelse, er det interessant at fokusere på begrebet ‘psykologisk tryghed’, hvor der er kommet meget nye forskning. Blandt andet er der lavet forskning i Google, der har en hel forskningsenhed, som har undersøgt, hvad der kendetegner deres succesfulde grupper. Der kommer nogle ting frem, der er interessante – blandt andet begrebet ‘psykologisk tryghed’. En tidligere medarbejder i F.C. København, Rand Blak Bawary har lavet en artikel, der samler op på nogle af de mest interessante fund inden for området. Artiklen kan findes her.

Lyt også til Sune Smith-Nielsens anbefalinger i denne podcast: