Gamechanger

Anbefalinger: Fordyb dig i børnefodbold – med Louise Kamuk Storm

Frem mod jul vil en række fodboldfagfolk komme med anbefalinger til fordybelse inden for deres felt. Som lytter og læser kan man således få konkrete anbefalinger til litteratur, podcasts, artikler eller andet indhold, som er værd at bruge tid på, hvis man vil dygtiggøre sig inden for et bestemt fagområde af fodboldens verden. I dette afsnit sætter vi fokus på fysiologi og fysisk træning med anbefalinger fra post.doc. ved Syddansk Universitet og fysisk træner i Randers FC, Thomas Rostgaard.

Julen og vinterpausen i dansk fodbold nærmer sig, og mens freden for en stund sænker sig over landet efter et hektisk 2020, kan man med fordel benytte tiden til at fordybe sig og lade sig inspirere frem mod 2021. Derfor vil Gamechanger her i december udgive en række anbefalinger til fordybelse med input fra nogle af landets fremmeste fagfolk på deres område.

Vi har bedt fire eksperter om at fremhæve interessant indhold, som de er stødt på i årets løb inden for hvert deres område. Det kan være podcasts, bøger, webinar, websites eller noget helt fjerde. Hver ekspert repræsenterer et område inden for fodbold og bidrager med to til fire anbefalinger.

I dette afsnit handler det om børnefodbold og børneudviklingsmiljøer, og derfor har vi bedt Louise Kamuk Storm, om at anbefale en række ting inden for sit felt. Louise Kamuk Storm er lektor og forsker i idræt og talentudvikling ved Syddansk Universtitet, og her følger hans anbefalinger inden for sit område.

Website: icoachkids.eu
Websitet icoachkids er nærmest blevet en bevægelse, der samler viden. Det er relevant for trænere i børne- og ungdomsmiljøer. Det er lavet overskueligt, så forskning og viden bliver spiseligt. Der er nogle ressoucer, der har tygget litteratur igennem og samlet op på forskellige måder, og det er en rettesnor for, hvad vi skal være opmærksomme på som trænere. Det opsummerer, hvad der er vigtigt som træner og klub; nemlig at være inkluderende, holistisk og have barnet i centrum. Sitet gennemgår også forskellige studier med begrundelser for det, og man kan finde konkrete forslag til, hvordan man kan agere som træner og hvad man skal tage højde for. Der er meget vigtig information. Se mere på http://icoachkids.eu/.

Forskningsartikel: Dohsten et al 2020 – omsorg som en tilgang
Her er der tale om et svensk studie, hvor man har interviewet med 17 trænere og siden har arbejdet med at udvikle deres praksis. Det er rammesat med et behov for omsorg for dem der træner. Vi har forskellige miljøer, hvor omsorg skal integreres, og det er centralt, at træner/atlet-relationen er bygget op omkring tillid og tryghed. Det handler om at skabe det gode miljø, og der er i studiet nogle etiske diskussioner, hvor man fremhæver begrebet at vise omsorg for dem man træner. Der er tilmed også en god diskussion om balancen mellem at vise omsorg som træner og at give modspil til udøveren som ekspert, der har svarene. Forskningsartiklen kan findes via dette link.

Forskningsartikel: Relativ Alders Effekt
Relativ Alders Effekt er en af de trusler, der er i forhold til skævvridning i deltagelsen i talentudvikling og sport. Der har været mange studier, der kommer med forslag til løsninger, men disse løsninger er ikke blevet evalueret. Den her forskningsartikel stimulerer til at snakke om, hvordan vi kan løse udfordringerne med Relativ Alderseffekt. Den her litteraturgennemgang kigger på over 60 forskellige studier og peger på, hvilke løsningsforslag der er på området. Det viser blandt andet, at vi skal være modige nok til at tage initiativer, der kan dæmme op for Relativ Alders Effekt. Eksempelvis kan et indsatsområde være, at man i trænerteams taler om aldersfordelingen, og hvilke tiltag, man kan gøre. Forskningsartiklen kan findes via dette link.

Hør også Louise Kamuks anbefalinger som podcast i nedenstående afspiller eller i din foretrukne podcast-app:

Kategori:

Udgivet:

17/12/2020

Forfatter:

Relateret indhold