Gamechanger

Talent-ID i norsk fodbold: Seks typiske kriterier

Hvilke kriterier benytter fodboldtrænere, når de skal identificere fodboldtalenter? Det har tre norske forskere sat sig for at klarlægge i et kvalitativt studie med seks norske fodboldtrænere.

Typiske kriterier er individuelle færdigheder, primært tekniske og taktiske aspekter. Men hvorfor er det så svært at identificere talenter, og hvordan kan identifikationsprocessen optimeres?

 

I denne podcast fortæller Stig Arve Sæther og Jan Fuhre om deres studie af seks norske fodboldtræneres talentidentifikation. Teknik og taktik er forhold, der betyder meget for trænernes identifikation af talenter. Men er det det rigtige trænerne kigger efter? Og hvordan kan man i højere grad se forbi f.eks. den relative alderseffekt i sin talent-identifikation? Dette er nogle af de aspekter de to forskere folder ud i podcasten.

Baggrunden for denne podcast er en videnskabelig artiklen, de to har bidraget til. Artiklen er baseret på undersøgelsen: “Coaches’ Criteria for Talent Identification of Youth Male Soccer Players”. Hovedformålet med undersøgelsen var at undersøge, hvilke kriterier udvalgte trænere i norsk ungdomsfodbold brugte i talentidentifikationen af unge mandlige fodboldspillere i alderen 13-16 år.

Derudover var det et mål at beskrive, hvordan trænerne overvejede disse kriterier, når de identificerede spillere til deres klub eller regionale hold og hvordan disse kriterier tager hensyn til virkningen af den relative alderseffekt.

Undersøgelsen blev gennemført som kvalitative, semistrukturerede interviews med seks mandlige trænere for hold inden for det norske fodboldforbund.

Undersøgelsens resultater var i tråd med tidligere forskning, der har vist, at trænerne primært brugte tekniske, taktiske og mentale faktorer som de vigtigste i talentidentifikationen. Derudover mente trænerne, at de fysiologiske og sociologiske faktorer var af sekundær betydning, mens antropometriske forhold blev betragtet som de mindst vigtige. Med hensyn til den relative alderseffekt var trænere opmærksomme på effekten og dens konsekvenser, mens få af dem havde måder at reducere effekten og dens indvirkning på deres talentidentifikationsproces. Alligevel fremhævede trænerne vigtigheden af at overveje en holistisk tilgang til talentidentifikation. Resultaterne viser således store ligheder med tidligere forskning, men der er stadig behov for flere længere undersøgelser, der yderligere beskriver kriterierne for talentidentifikation i ungdomsfodbold.

 

Læs mere om undersøgelsen her: Hvordan identificerer fodboldtrænere talenter?

Læs den oprindelige artikel her: Coaches’ Criteria for Talent Identification of Youth Male Soccer Players.

 

Kategori:

Udgivet:

07/04/2022

Forfatter:

Relateret indhold