Gamechanger

Hvad betyder generne for vores indlæringsevne?

Har vores medfødte gener indflydelse på vores evne til at dygtiggøre os inden for et område? Eller er det bare et spørgsmål om at øve sig nok – så skal man nok opnå verdensklasse? GameChanger sætter i dette afsnit fokus på diskussionen mellem arv og miljø i en fodboldmæssig sammenhæng.

I talentudviklingen er det gennem en årrække blevet fremhævet, at 10.000 timers træning er nødvendigt, hvis man skal opnå verdensklasse inden for et felt, men den påstand rummer mange nuancer. For evnen til at lære er også påvirket af vores medfødte gener, og det har betydning for måden, man arbejder med talentudvikling på.

I dette podcast-afsnit sætter GameChanger fokus på arv og miljø og dogmet om de 10.000 timer. Forsker på Dansk Videnscenter for Magnetisk Resonans på Hvidovre Hospital Lasse Christiansen debatterer emnet med fodboldtræner og rådgiver Mads Davidsen, der til daglig driver virksomheden Optima Football.

Undervejs taler de om genernes påvirkning af menneskets evne til at dygtiggøre sig og sætter det i en fodboldmæssig og træningsmæssig sammenhæng. Og så giver Mads Davidsen og Lasse Christiansen deres syn på 10.000-timers-myten ud fra en videnskabelig og praktisk baggrund.

 

 

Kategori:

Udgivet:

12/02/2020

Forfatter:

Relateret indhold