Gamechanger

FC Midtjyllands Brian Priske og hjerneforske Lars OD – Træn spilintelligens i fodbold

Hvordan træffer spillerne beslutninger på banen – når de har bolden? Dette spørgsmål rejser FC Midtjyllands cheftræner Brian Priske i sin pro-opgave fra DBU’s træneruddannelse. Her undersøger han, hvordan fodboldspillere træffer beslutninger og finder interessante svar fra både fodboldens og hjerneforskningens verden. I denne podcast fra GameChanger fortæller Brian Priske om nogle af de vigtigste konklusioner fra sin pro-opgave og sætter sammen med hjerneforsker Lars O.D. Christensen fokus på kognition i fodbold – et område, der kan udvikles og trænes meget mere.

I takt med udviklingen er fodboldspillere i Danmark og udlandet blevet stærkere, hurtigere og teknisk dygtigere, men hvordan sikrer man, at spillerne også bliver taktisk klogere, så de træffer de rigtige beslutninger på banen?

Dét spørgsmål har mange trænere rundt om i Europa stillet sig selv i løbet af de seneste år, for beslutningstagen i fodbold er et af de varmeste emner i fodboldens verden lige nu. Det handler både om taktisk kløgt og fodboldintelligens, men det handler også om kognition og hjernens måde at arbejde og forholde sig til forskellige situationer på.

I dette tema sætter Playmaker netop fokus på kognition og beslutningstagen i fodbold med udgangspunkt i en podcast-udsendelse, hvor FC Midtjyllands cheftræner Brian Priske medvirker sammen med Lars O.D. Christensen, der udover at være tilknyttet FC Midtjylland også er hjerneforsker med en ph.d. i neurofysiologi og lektor og forsker på blandt andet Oxford University.

Netop spørgsmålet om beslutningstagen på banen er temaet i Brian Priskes pro-opgave, som han har udarbejdet i forbindelse med sin træneruddannelse. Udsendelsen tager således udgangspunkt i Priskes opgave, der belyser flere områder inden for kognition og det at træffe beslutninger på banen.

”Det er et område, vi skal arbejde med og gøre noget ved for at give spillerne bedre forudsætninger inde på banen. Det er det, som det i sidste ende handler om som træner; når spillerne går på banen, skal de have de bedste værktøjer til at præstere. Det gælder både det fysiske, tekniske, taktiske, men kan vi også give dem det i forhold til at træffe beslutninger, kan mange af os begynde at læne os lidt tilbage og nyde spillet,” siger Brian Priske.

I sit arbejde som hjerneforsker med tilknytning til sportens verden har Lars O.D. Christensen også stor indsigt i processen omkring beslutningstagen i fodbold, for det er en disciplin, der er svær at træne.

”Der foregår mange ting i fodboldspillet, som har betydning, og et af de vigtigste områder er kognition. Det er baggrunden for at tage gode beslutninger. I den ideelle verden kan vi gøre det sådan, at alle spillere i alle situationer tager den perfekte beslutning, for så har vi bevæget os rigtig langt,” siger Lars O.D. Christensen.

Eriksen og Modric som eksempler

I løbet af en fodboldkamp står de enkelte spillere konstant i situationer, hvor de skal træffe et valg. Skal man drible eller aflevere? Skal man løbe til højre eller venstre? Skal man afvente eller gå i højt pres? I topfodbold er tiden til at træffe den slags beslutninger tilmed minimal, og derfor er de bedste spillere dem, der ser spillet før de andre og kan reagere hurtigt og proaktivt.

I sin pro-opgave bruger Brian Priske spillere som Christian Eriksen og Luka Modric som eksempler på spillere, der hverken er blandt de hurtigste eller fysisk stærkeste i verden – men alligevel blandt de bedste på grund af spilintelligens og forståelse for fodboldspillet. Men netop disse egenskaber kan være svære at fremelske i fodboldspillere. For når man fokuserer på beslutningstagen i fodbold, er det væsentligt at have blik for, hvordan spillerene tænker og træffer valg med og uden bold, og i denne sammenhæng er det relevant at bruge erfaringer fra hjerneforskningen.

”Hvis vi træner fodbold på den rigtige måde, træner vi også hjernen, da det er hjernen, der bestemmer hvad der foregår. Det handler om at finde ud af, hvordan vi bedst træner hjernen. Det hænger entydigt sammen, for man kan lave træning uden for banen, som spillerne får gavn af inde på banen, men den store og tunge træning, skal foregå på banen,” siger Lars O.D. Christensen.

I podcast-udsendelsen fortæller Brian Priske om sit analysearbejde med fire spillere fra FC Midtjylland, der i forbindelse med tre forskellige Superliga-kampe skulle udfylde et dokument og fortælle, hvordan de traf beslutninger med bolden i forskellige situationer. Her viste det sig blandt andet, at kun hver femte beslutning på banen er truffet ud af noget taktisk, som træneren har sagt.

Besøg hos AZ

”Der overraskede mig, at vi som trænere tror, at drengene hører hvad vi siger og tager tingene, for det forholder sig ikke helt sådan. Det fortæller mig flere ting; enten skal jeg være endnu mere tydelig som træner, eller også skal vi gøre tingene på en anden måde. Det er interessant at se på, hvordan vi kan løse den hurdle – samtidig med, at der skal være fokus på, at spillerne selv skal kunne opfatte noget inde på banen og træffe deres egne valg. Det handler om, at spillerne selv skal kunne træffe beslutninger, og de skal vide, hvorfor de gør det. De skal selv have en forståelse for deres valg,” siger Brian Priske.

FC Midtjyllands cheftræner har i forbindelse med pro-opgaven besøgt den hollandske klub AZ, der arbejder meget dybdegående med det kognitive og blandt andet bruger streetfodboldbaner, fodtennisbaner og kognitive computerspil som Virtual Reality til at udvikle hjernen og stimulere spillerne til at tænke på en anden måde – og netop fordi der ofte ikke er nogen trænere med ude på disse elementer, er spillerne selv nødt til at bestemme og besluttet, hvad der skal spilles og hvordan. De skiftende miljøer og udfordringer er med til at stimulere en kreativ sans, som også er vigtig for den hollandske klub. Måden at gøre tingene på i AZ er et billede på den udvikling, man ser flere steder i fodboldens verden, hvor den øgede fokus på det kognitive er værd at bemærke.

”Det var interessant for mig at finde ud af, hvordan spillerne kommer frem til beslutninger. Der er ingen tvivl om, at det bliver et tema i fremtiden. Rent fysisk og teknisk er fodboldspillet på et voldsomt højt niveau, så derfor vil det næste blive det kognitive. Det kan man også se, når eksperter udtaler sig om det, og når man kigger i internationale medier. Det er her, at klubberne langsomt begynder at geare op i forhold til at udvikle spillerne endnu mere. Kan vi uddanne spillerne endnu bedre inden for de kognitive evner og i beslutningstagen, så er vi tæt på at have nogle komplette fodboldspillere.”

Kategori:

Udgivet:

17/09/2019

Forfatter:

Relateret indhold