Gamechanger

Frank Hjortebjerg og Svend Graversen – Fodboldens kompleksitet stiller krav til klubber, trænere og spillere

Fodboldens verden har brug for et paradigmeskift i måden at se på spillet på, måden at indsamle data og forskning om spillet på og i måden at træne på. Det mener FC Nordsjællands assistenttræner Frank Hjortebjerg, der i sin pro-opgave fra DBU’s træneruddannelse har sat fokus på fodbold som et komplekst spil. Med udgangspunkt i opgaven og bogen ’Complex Football’ sætter Gamechanger fokus på emnet i denne podcast, hvor Frank Hjortebjerg og FC Midtjyllands sportsdirektør Svend Graversen medvirker.

Da FC Nordsjællands nuværende assistenttræner Frank Hjortebjerg i 2018 var til en talentkonference arrangeret af DBU, blev han prikket på skulderen af sin trænerkollega Kasper Hjulmand.

”Frank, du skal læse den her bog,” sagde den daværende cheftræner i FC Nordsjælland.

Frank Hjortebjerg blev stukket en bog i hånden med titlen ’Complex Football’, som er skrevet af fodboldtræneren Javier Mallo og omhandler hvordan fodboldspilles grundlæggende præmisser og teori kan sættes i spil med en måde at tilgå fodboldtræningen på.

Bogen har siden inspireret Frank Hjortebjerg til at skrive om emnet i sin pro-opgave, der er lavet i forbindelse med DBU’s træneruddannelse. Her sætter Frank Hjortebjerg fokus på tilgangen til fodboldspillet og skaber et grundlag for at diskutere udviklingen af spillere, hold og selve fodboldspillet. For hvad menes der egentlig, når man taler om det komplekse spil, og hvilken betydning har det for måden at arbejde med spillet på?

Det er nogle af disse spørgsmål, som Frank Hjortebjerg arbejder med i sin pro-opgave, og det er også temaet for podcast-episoden om det komplekse spil.

Her er Frank Hjortebjerg i studiet med FC Midtjyllands sportsdirektør Svend Graversen, og de diskuterer undervejs forskellige træningsmetodiker og måder at arbejde med udvikling på.

”Jeg er generelt nysgerrig på den verden, vi beskæftiger os med og det spil, som vi bruger mange timer på. Jeg har altid været nysgerrig på, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad tankerne bag er. Kan vi gøre det bedre? Kan vi gøre det skarpere? Og hvad sker der, hvis vi vender tingene på hovedet? Min tanke med opgaven var at blive klogere på spillets grundessens. Hvad er det egentlig for et spil, vi har med at gøre? Jeg har ønsket at udvide perspektivet på den fodboldforståelse, jeg havde inden. Det vigtigste i den henseende har været at få det ud på træningsbanen,” siger Frank Hjortebjerg.

Et dynamisk spil

For det er vigtigt at være bevidst om sin fodboldfilosofi, mener både Frank Hjortebjerg og Svend Graversen – også selvom de hver især arbejder i klubber, der har forskellige måder at tilgå spillet på.

”Man får svært ved at strukturere en god træning og flytte et hold på en god måde, hvis man ikke er afklaret med, hvad det er for et spil, vi arbejder med,” siger Frank Hjortebjerg.

”Franks opgave er utrolig spændende, og det stiller nogle gode spørgsmål. Fodbold er komplekst, og det er et spil med mange variationer, og der er mange ting, der har indvirkning på det. Derfor kan det nogle gange virke kaotisk, og nogle gange har man også brug for at få orden i det kaos. Men fodbold er for mig også meget ustruktureret, og en overordnet filosofi i FC Midtjylland er at være dynamiske. Vores syn på fodbold er, at spillet skal være dynamisk. Det betyder rigtig meget for den enkelte træning. Og så er der i øvrigt forskel på, hvordan vi arbejder på ungdomsniveau og seniorniveau. Overordnet set skal vi også have dynamikken i fodbold ind i vores verden og vores træning for at få struktur på det kaos, der kan være,” siger Svend Graversen.

”Ugly training”

I denne udsendelse taler Svend Graversen og Frank Hjortebjerg om deres fodboldfilosofi, deres træningskultur og det arbejde, der gøres på træningsbanen i deres klubber, og undervejs bliver man klogere på nogle af de forskellige forståelser af fodbold, som eksisterer, og hvilke betydninger de kan have i tilgangen til spillet.

For fodboldens kompleksitet betyder også, at man ikke kan sætte alt på en formel, og det kan være svært som fodboldtræner at styre alt. Den udfordring kan håndteres på forskellige måder.

”I min opgaver skriver jeg, at man kan se på spilleren som et komplekst system, på holdet som et komplekst system og som kampen som et komplekst system, hvor de mindre systemer influerer på hinanden. Hvis man skruer på én knap, har det indflydelse på alle de andre knapper i systemet. Hvis man eksempelvis erstatter en spiller med en anden under en kamp, vil det have indflydelse på hele holdets udtryk. Man kan ikke bare erstattet ting én til én og få det til at gå lige op i fodboldens verden. Det er et spil, hvor tingene influerer på hinanden,” forklarer Frank Hjortebjerg.

Det stiller store krav til trænerens måde at arbejde på i både træning og kamp, mener Svend Graversen.

”Når man går ud på træningsbanen, kan man spørge sig selv, om man vil have kontrol i forhold til alt det, der sker derude. Så kan man føle sig sikker på, at spillerne er i kontrol. Men for mig er det ikke det eneste. Da jeg som træner gik ud på træningsbanen, var jeg ofte indstillet på begrebet ”train ugly”. Man føler som træner, at man giver slip, og man har ikke helt kontrol, men spillerne bliver højst sandsynligt sat i nogle situationer, hvor de skal løse nogle opgaver, og hvor det ikke bare er en komponent, de skal gøre,” siger Svend Graversen.

”Som træner kan man godt give slip, så der opstår nogle situationer, hvor spillerne skal handle, agere og tage et initiativ. Som træner kan det godt være angstprovokerende, fordi man ikke har styr på det, men man skal kunne give slip og lade spillerne opleve det form for kaos, der hersker, når man vil ”train ugly”. Der sker nogle interaktioner, og der opstår processer, hvor der opstår læring, fordi spillerne tager initiativ og bliver sat i situationer, hvor de skal løse de udfordringer, de kommer ud for, ” tilføjer han.

At være afklaret

Frank Hjortebjerg konstaterer i sin opgave, at fodboldspillet konstant balancerer imellem orden og uorden. Der er strukturer, rammer, aftaler og fælles mål, men der er på samme tid, tilfældigheder, individuelle beslutninger og nye situationer. Det betyder netop, at man som træner bør gøre sig tanker om sin måde at gribe træningen an på.

”Som fodboldtræner skal man forsøge at forstå grundessensen i bogen om Complex Football, og så skal man være afklaret omkring sin måde at spille fodbold på. Det er for mig fuldstændig afgørende for, hvordan man strukturerer sin træning. Man skal virkelig nørde med sin træningsmetodik og prøve at blive skarp på, hvilke principper den bliver underbygget af og stille spørgsmålstegn ved det. Det har i hvert fald været gavnligt i min proces i forhold til emnet,” siger Frank Hjortebjerg.

I den sammenhæng er det relevant, at man som træner og leder også involverer spillerne i refleksionen over træningsmetoder og udviklingsmiljøer.

”Det allervigtigste er, at vi som fodboldfagfolk er åbne overfor de spørgsmål, der kommer. Vi vil gerne skabe et miljø, hvor spillerne er reflekterende og gerne vil have feedback, men det er vigtigt, at vi også som ledere er åbne for feedback. Tør vi at spørge spilleren, hvad vi kan hjælpe med og gøre for at gøre ham bedre. Tankerne om det komplekse spil giver nogle spørgsmål, så man kan kigge på sin træning og spørge sig selv, om man gør tingene, som man egentlig ønsker,” siger Svend Graversen.

Som Javier Mallo mener Frank Hjortebjerg også, at fodboldens verden har brug for et paradigmeskift i måden at se på spillet på, måden at indsamle data og forskning om spillet på og i måden at træne på. Det handler i første omgang om at se spillet som en samlet enhed – som et komplekst spil, hvor de forskellige faktorer har indflydelse på hinanden.

Disse pointer bliver uddybet i podcast-episoden fra Gamechanger, hvor Frank Hjortebjerg og Svend Graversen medvirker.

 

Kategori:

Udgivet:

09/10/2019

Forfatter:

Relateret indhold